Sunday, February 28, 2010

NAMA PERSATUAN

Dimaklumkan bahawa pertukaran nama persatuan

dari : Persatuan Penyelidikan Cendawan Malaysia/
Malaysian Mushroom Research Associaiton (MMRA)

ke : Persatuan Cendawan Malaysia /
Mushroom Association of Malaysia (MAM)

masih belum lagi diluluskan oleh Jabatan Pendaftaran Persatuan selepas banyak lawatan susulan. AJK memutuskan guna name lama buat masa sekarang sehingga kelulusan.

No comments:

Post a Comment